Cice I Guzice

Sajeta

Da ima cice kako cispe
i velu rit ko Velebit
i da zgleda kako bova
da se ne more potopit
I da je grda ko pol noci
da je bela kako sir
samo da mi ne prigovara
ja bin storil pir
Najprvo sam ja jednu
maloletnicu capal
njena mat me je
prijavila na policije
izjavu sam dal
Odonda se ja na onu
narodnu izreku furam
ki z decom spi
zbudi se pocuran
Kasneje jedna bjonda
kako brek za manom hodila
imala je telo kako san
ma moje kancone ni kapila
Neke zenske moje su
jako lepe bile
nisu kuhale, nisu sile
su se piturale i nogi brile
Jedno vreme san bil va
intelektualke infisal
su mi zmirun prodikale
pa san se stufal
Radi zenskeh ja san
lagal svoju staru
radi njih san oko vrata
obesal gitaru
Radi njih mi med nogami
zmirun brncela honda
ma prave su bile samo va
filme od James Bonda
Ki zna kamo cu
radi zenskeh arivat
mene ne rabi droga
one ce me rovinat
Ja sam slab samo na crne
kapele rosaste i bjonde
dugih lase, kratko ostrizene i rice
na vele mice cice i razne guzice

1,174 pregleda - tekst dodat