Bozic Je, Judi (feat. Djecji Zbor Tranticice)

Sajeta

Jos kot otroka
mat' me j' navadila
storijun o Tri kralji

Kako za zvezdun su hodili
i regali su nosili
za micega Isusica

Pobira cemo mahovinu
delat' cemo jaslice
Betlehem i stalice

Nona j' krostuli storila
nevoja se j' pozabila
radujte se narodi

Ref. 2x
Bozic je, judi
Bozic je, judi
Bozic je, Isusic se j' rodil

Va stalice, na slamice
na slamice, pul kravice
nebeski kralj se j' rodil

Prislo j' neko vreme
saki nosi svoje breme
neka jenu noc bude mir

Neka topi zamucu
neka puski procvatu
neka Bozja jubav bude tu

Kadgod va crekvu
ja san sal
i pul kapelice pasal

Znal san
tu j' nono stal
kega nisan ja poznal

As, tu se gre
kad se rodi
as, tu se gre
kad se umre

Tu su si dobre voji
tu su brati i sestre

Ref. 2x

768 pregleda - tekst dodat