Miso Kovac

Kolekcija 159 tekstova pesama
Država rođenja: Hrvatska | Godina rođenja: 1941. (pre 82 godine)

Miso Kovac - tekstovi