Sa Balkana Vilo tekst - Admir Kulovic Kula

Sa Balkana Vilo

Ne pitaj me du?o kako mi je,
otkada te nema ja umirem.

Gdje si sada moja sa Balkana vilo,
da jo? jednom spustim glavu ti u krilo?
Gdje si sada moja sa balkana vilo?
Ni?ta vi?e nije kao ?to je bilo.

Potekla voda iz kamena,
tamo gdje suzu si pustila.
Potekla, pa se ne zamrzla,
a moja du?a led ledena.

Gdje si sada moja sa Balkana vilo,
da jo? jednom spustim glavu ti u krilo?
Gdje si sada moja sa balkana vilo?
Ni?ta vi?e nije kao ?to je bilo.

Sa Balkana Vilo VIDEO - Admir Kulovic Kula

Popularni tekstovi