Dosta Je Suplje tekst - Admir Kulovic Kula

Dosta Je Suplje

Nisam sponzor, zovi partner, tebi djevojko.
Niti luzer, niti kockar, to sam se zareko.
Raja, Fanatikosi i Bog
u centru srca mog,
ka?em ti.

Gori vatra, vodom je gasi?, kulturno d?epari?.
A ja ?loma? studentskog doma, za mene ne mari.
Stota mi je ??uta? bez pjene,
ne gledaj u mene,
rekoh li?

Dosta, dosta je ?uplje! Nema nafte ni goriva.
Ni prebijene kinte. Sve si pare potro?ila.
Dosta, dosta je ?uplje! Nema nafte ni goriva.
Ni prebijene kinte. ?ivog si me sahranila
i ljubav ubila.

Nema vi?e du?o meka vručih d?evreka,
Nema vi?e ni gitare, ludih derneka.
Raja, Fanatikosi i Bog
ostali srca vatrenog,
al nisi ti.

Dosta, dosta je ?uplje! Nema nafte ni goriva.
Ni prebijene kinte. Sve si pare potro?ila.
Dosta, dosta je ?uplje! Nema nafte ni goriva.
Ni prebijene kinte. ?ivog si me sahranila
i ljubav ubila.

Dosta Je Suplje VIDEO - Admir Kulovic Kula

Popularni tekstovi