Plesi

Voyage

A ti mi
plesi, plesi, plesi
a ja cu
tebi, tebi, bebi

A ti mi
plesi, plesi, plesi
a ja cu
tebi, tebi, bebi

Stani

Tresi, tresi, tresi
do zore
gde si, gde si, gde si

Tresi, tresi, tresi
do zore
gde si, gde si, gde si

1,474 pregleda - tekst dodat