Silni Care tekst - Valentina Kuzmanovic

Silni Care

Silni care

1. Tu, dole na jugu ima jedan grad,
Pored njega reka zove se Vardar.
Tu je unuk slavnog Milutina kralja,
Krunisan za cara i srpskog vladara.

Kad je carsku krunu na glavu stavio,
Pola je Evrope Dušan osvojio.
Na belom je konju jahao ka slavi,
Da bi našu decu tim imenom zvali.

REF. Silni care, krvi Nemanjića,
I dan danas o tebi se priča;
Zakon što si našoj deci ostavio,
I na tri mora dvore sagradio.

Silni care, Nemanjića krvi,
Za svoj narod još si uvek prvi.
Slavno stoji dvorac kod Vardara,
I maslina tvoja usred Hilandara.

2. Na Srbiju kad je kren'o Šišman treći,
Još si bio dete, a od njega veći,
Bugarskog si cara srušio dok beži,
Tad je čopor tvoj počeo da reži.

Potomak si slavnih vojskovođa bio,
Ali niko jači nije se rodio,
Pred tobom su, care uzmicale sile,
A zemlje su srpske tada složne bile.

REF... Silni care...

REF... Silni care...

Silni Care VIDEO - Valentina Kuzmanovic

Popularni tekstovi