Udala Me Majka Za Hasima

Rukija Adela I Jarani

Udala me majka za Hasima
Kod Hasima nista mi ne stima
Udala me majka za Hasima
Kod Hasima nista mi ne stima

Moj me Hasim kao bubanj dere
nikud majci nikud u djevere
Moj me Hasim kao bubanj dere
nikud majci nikud u djevere

Studen Hasim kao santa leda
nemogu gu ga ocima da gledam
Studem hasim kao santa leda
nemogu gu ga ocima da gleda

Moj me Hasim kao bubanj dere
nikud majci niku u djevere
Moj me Hasim kao bubanj dere
nikud majci nikud u djevere

Ostavicu Hasima s trebilja
kad bi sebi hljeba naprosila
Ostavicu Hasima s trebilja
kad bi sebi hljeba naprosila

Moj me Hasim kao bubanj dere
nikud majci niku u djevere
Moj me Hasim kao bubanj dere
nikud majci nikud u djevere

6,483 pregleda - tekst dodat