Igrali Se Vrani Konji tekst - Predrag Cune Gojkovic

Igrali Se Vrani Konji

Igrali se vrani konji
kraj Morave na obali
kraj Morave na obali
Medju sobom govorili
medju sobom govorili
medju sobom govorili
Daj nam Boze putovati
a Moravu ne broditi
a Moravu ne broditi

Igrali Se Vrani Konji VIDEO - Predrag Cune Gojkovic

Popularni tekstovi