Tragovi tekst - Perper

Tragovi

Da je drugi dan
Pa da ka?em razloge :
Lo?e vrijeme, dugi put,
Nespavanje!
Ali nema ni?ta
Lo?i smo samo mi,
truli
ka i tepih uza zid
A te?ko ga bačiti
Previ?e nam je drag.
Sad smo tu
śutra ko zna đe
?to će ostati od nas?
Na pitanje to
Mi sigurno sve gubimo
Sad smo tu
Sve već viđeno
Te?ke riječi iza nas!
Sve opraće to
Neko ko nije ni prljao
( Sve opraće to
neko ko nije kriv,
neko ko i nema ni?ta s tim)

Sve si uzela
i sa sobom odnosi?,
ostali su tragovi
tragovi soli od nas.
Te?ke riječi iza nas!

Tragovi VIDEO - Perper

Popularni tekstovi