Sebicna Pjesma tekst - Perper

Sebicna Pjesma

Svaki stih re??u ??isto,
al tek kada ??utim - shvatim
mi mislimo isto!
kre??e se Zemlja po istom krugu
i samo ponekad vidimo dugu.
ponavljamo istu pri??u,
re??amo slike prepune ki??a
hollywood ??ume komad laki
na?? susret je svaki
oni ??to dugu ne vide li??e na nas
i opet su sjenke nam kra??e pa du??e
mi branimo nebo
lo??im mirisom ru??e.

PRVI SLEDE??I LET,
OD NEBA SMO KRALI
LJUBAV GLUPU i SEBI??NU
SEBI SMO DALI
PRVI SLEDE??I LET,
OD NEBA SMO KRALI
LJUBAV GLUPU SEBI??NU
ZA NAS

sad skidamo maske
ko??a lica ne postoji
ka providna voda
mi smo providni, ljudi

PRVI SLEDE??I LET,
OD NEBA SMO KRALI
LJUBAV GLUPU i SEBI??NU
SEBI SMO DALI
PRVI SLEDE??I LET,
OD NEBA SMO KRALI
LJUBAV GLUPU SEBI??NU
ZA NAS

Sebicna Pjesma VIDEO - Perper

Popularni tekstovi