Ljubav Je Bol tekst - Otrovna Kristina

Ljubav Je Bol

Kao ptica bez krila
sepav pas bez noge
prati bezglavoga konja
s visoravni u ponor
Kao mjesec
uronjen u katran
blagoslovljen krvavom vatrom
salje poruku svoju
Da ljubav je bol
a bol je patnja
Zasto te vise nema vani
je li stvar u meni
i sto volim crnu tminu
i tebe otrovnu istinu

Ljubav Je Bol VIDEO - Otrovna Kristina

Popularni tekstovi