Za Tebe Andjele

Nove Igre

Mo?da nismo to zaslu?ili
Ipak smo se dugo dru?ili
?ta će ostat kad ugasnu sjećanja
Stare slike u albumima

?ta da ka?em kad me pitaju
Ka?u da si sad u Zagrebu
Vatra nam se zauvijek ugasila
Armija je sve pokvarila

Sad ti priznajem,
Često samujem
I kad odu svi
Pjesma ostaje
Za tebe anđele

Utjehu ću tra?it kasnije
Moja snaga jo? ne izdaje
Kuda god me vodi moja sudbina
Bit će? uvijek u mojim mislima

Imamo jo? stare drugove
Naći ćemo nove puteve
Jednog dana pričat ćemo klincima
Mi smo ista generacija

Sad ti priznajem,
Često samujem
I kad odu svi
Pjesma ostaje
Za tebe anđele

Sad ti priznajem,
Često samujem
I kad odu svi
Pjesma ostaje
Za tebe anđele

Pjesma ostaje
Za tebe anđele

Pjesma ostaje
Za tebe anđele

Pjesma ostaje
Za tebe anđele

4,019 pregleda - tekst dodat