Hej Mali

Nika Turkovic

Svakog jutra
kad se probudim
ja pomislim na tebe
i ka?em si:
,,Danas ću u ?kolu
i opet vidjeti ću ga
a on će me gledati
kao nikada

Hej mali kako mi nedostaje?
hej mali moje oči tra?e te-e-e
hej mali da li zna? da volim te
a ti samo gleda? me

Hej mali kako mi nedostaje?
hej mali moje oči tra?e te-e-e
hej mali da li zna? da volim te
a ti samo gleda? me

Danas sam tati rekla svoju tajnu.???????
i jako se začudio jer jo? nikada
nisam tako voljela kao
ovaj put
he hee
hej mali kako mi nedostaje?
hej mali moje oči tra?e te
hej mali da li zna? da volim te
a ti samo gleda? me

A ti,a tiiiiiii
Hej mali kako mi nedostaje?
hej mali moje oči tra?e te-e-e
hej mali dali zna? da volim te
a ti ti ti ti ti
a ti ti ti ti tiiii
samo gleda? me!

10,313 pregleda - tekst dodat