Bosno Moja tekst - Nada Mamula

Bosno Moja

Bosno moja, mila, divna
lijepa, gizdava
u tebi je Sarajevo
Seher sevdaha

U tebi su gore mnoge
Gore visoke
i studene izvor vode
Bosne ponosne

Bosno moja, mila, divna
lijepa, gizdava
u tebi je Banja Luka
uzdah momaka