Vincanska Kultura (vinca) tekst - Naakhum

Vincanska Kultura (vinca)

Gde je izvor inspiracije i reci?
Slova iz kamena u kamenu pocivaju.
Ko tvoje traganje moze da spreci,
dok se spirale kovitlaju?

Vincanska kultura

Otkopaj zemlju koja te hrani,
obrisi teret vremena.
Kada ozive mrtvi dani,
zaledice se promena.

Ponor misli izvire u Vinci,
Probudi svoj duh koji drema.
Kad osetis bol ti slobodno vici,
jer nijedna reka nije nema

Vincanska kultura

Vincanska Kultura (vinca) VIDEO - Naakhum

Popularni tekstovi