Najlepsa Greska tekst - Legende

Najlepsa Greska

Na nebu sve?a hiljadu,
te no?i nisi zaspala...
Odlazi jedna mladost
iz tvojih lakih cipela...
U trnju zrela kupina,
ti si me od sna gradila...
Ja sam najlepša greška
koju si uradila!!!
I kada o?i zatvorim
kao da bezdan otvorim...
Jednom smo umeli sebe da na?emo,
igrali pa izgubili...
i kada o?i zatvorim
kao da bezdan otvorim...
Nismo razumeli jezik kad ?utimo
i ponor sve više dubili...

Više u zvezde ne gledam
šta i za kog da snivam...
Sad te sa kože ljuštim,
iz srca otkivam...
U trnju zrela kupina,
ti si me od sna gradila...
Ja sam najlepša greška
koju si uradila!!!
I kada o?i zatvorim
kao da bezdan otvorim...
Jednom smo umeli sebe da na?emo,
igrali pa izgubili...
i kada o?i zatvorim
kao da bezdan otvorim...
Nismo razumeli jezik kad ?utimo
i ponor sve više dubili...

Najlepsa Greska VIDEO - Legende

Popularni tekstovi