Andjele tekst - L Amore Dance

Andjele

Uvijek postoji pravi trenutak
za sve ??to treba da uradi??
te??ko je na??i prave rije??i
kada se zaljubi??.

An??ele, hvala ti ??to postoji??
samo reci da i ti mene voli??,
zauvijek ja ??elim stobom biti
An??ele treba?? mi...
Za??to krije?? da me voli??
kao da ti je stalo,
sad je trenutak
da istinu ka??em...razmilsi malo
An??ele, hvala ti ??to postoji??
samo reci da i ti mene voli??,
zauvijek ja ??elim stobom biti
An??ele treba?? mi...

Andjele VIDEO - L Amore Dance

Popularni tekstovi