Tiri Donda tekst

Ref.
Tiri donda, tiri donda
tiri donda, mola bonda
tiri donda, mola bonda
titi, tiri, tiri donda

Farandin moj konjade
tvoje su mi smokve droge
tiri donda, mola bonda
tiri, tiri, tiri donda

To je vidil Jakov Spartor
koj´ od gusta smokve svastol
tiri donda, mola bonda
tiri, tiri, tiri donda

Ref. onda, tiri donda
ma tiri donda, ma tiri donda
tiri donda, mola bonda
tiri, tiri, tiri donda

U kucici na Goscici
u kucici kraj koposonta
tiri donda, mola bonda
tiri, tiri, tiri donda

U kucici kraj koposonta
izisla je mola bonda
tiri donda, mola bonda
tiri, tiri, tiri donda

Ref. 2x

Tiri donda, tiri donda
ma tiri donda, ma tiri donda
tiri donda, mola bonda
tiri, tiri, tiri donda

336 pregleda - dodat