Tiho, Tiho, Suzo Moja

Ibro Selmanovic

Tiho, Tiho, Suzo Moja tekst

Tiho, tiho, suzo moja, padaj lagano
to je meni sve od nje sto je ostalo
o suzo moja, padaj lagano

Tiho, tiho, zoro bijela, tiho svanjavaj
ali moju jadnu dusu ti ne ranjavaj
aj zoro bijela, tiho svanjavaj

Tiho, tiho, zvijezde sjajne, tiho padajte
povratku se njenom sa mnom nadajte
ej zvijezde sjajne, tiho padajte

2,545 pregleda - dodat