Dvadeset Godina Od Sad tekst - Hakuna Matata

Dvadeset Godina Od Sad

Prije točno dvadeset godina od sad,
cjenio se čovjek,cjenio se rad.
Le?o si u firmi,stizala je plača,
rasli su dugovi,a niko ih ne vraća.

Moj stari je radio ko čuvar na porti,
?est svijeća puho sam na čokoladnoj torti.
Na prozoru u svijet,?arene parade,
kad mo?e direktor,ma nek i radnik krade.
A li se promjenilo vrijeme,
pametniji su smislili ?eme.
Ne cjeni se čovjek,ne cjeni se rad,
sve je bilo drukčije dvadeset godina od sad.
Dvadeset godina od sad.

Stanite ljudi! Čemu nervoza?
Pogledajte kako blje?ti sav grad.
Samo ti ?uti i radi svoje,jer bit će bolje,
dvadeset godina od sad.
Jer će se promjeniti vrijeme,
smislit ćemo pametnije ?eme.
Cjenit će se čovjek,cjenit će se rad,
sve će biti drukče dvadeset godina od sad.
Dvadeset godina od sad.

Moj stari je radio ko čuvar na porti,
?est svijeća puho sam na čokoladnoj torti.
Na prozoru u svijet,?arene parade,
kad mo?e direktor,ma nek i radnik krade.
Al će se promjeniti vrijeme,
smislit ćemo pametnije ?eme.
Cjenit će se čovjek,cjenit će se rad,
sve će biti drukče,dvadeset godina od sad.
Dvadeset godina od sad.
Dvadeset godina od sad.
Dvadeset godina od sad.
...

Dvadeset Godina Od Sad VIDEO - Hakuna Matata

Popularni tekstovi