Lako Je Sve tekst - Feminem

Lako Je Sve

Lako Lako je sve uvjek kad imam te.
Vjerul bio gdje sam znaj da tvoja
jesam to mi ka?e sjaj u tvojim očima.
Lako Lako je svejer ti ne ostavlja? me
kad ti se ne smje?im znam da tada
grije?im ja sam samo ?ena ?to se prepu?ta.
Zadnjim snagama sad stijim tu pred
tobom du?u razdirumi bure nemira.
Te?e mi je rije?it ovu bol sa sobom jer
ti si prevaren,a mene ubija.
Lako Lako je sve jer ti najbolje poznaje? me
do pred tobom stojim vidi? da se bojim jer
na licu mome pi?e izdala...
Dok pred tobom stojim vidi? se bojim molim
te oprosti ja te volim stvarno volim ja
bez tebe vi?e nisam jaa.
Vjeruj bili gdje sam znaj da tvoja jesam
to ti ka?e sjaj u mojim očima..
....Lako Lako je sve....

Lako Je Sve VIDEO - Feminem

Popularni tekstovi