Ljubav Udara

Zabranjeno Pusenje

Zabranjeno Pu??enje (BG) - Ljubav udara tamo gdje ne treba i kad joj se
??ovjek najmanje nada

Podno planina i orlovih krila on je pio potok s izvora
Vode su tekle, a srne bi rekle raja eno malog Milana
Vatra s ognji??ta je grijala pet sjenki sa zidova,
A na zidu Zvezda crvena, Bijelo Dugme i Sveti Nikola

Pored ku??e ??tala
U ??tali sjeno ispod sjena maljutka

Sestra se bila dobro udala
A u brata firma krenula
Al' otac je bio tmuran na dan Arhan??ela Gavrila
Govorio je sve??ano rije??ima predaka

Mog dedu su jurili Turci, a va??eg Austrija
Ja sam bje??o od usta??kog no??a, od tada sam sjed
Opet je vrijeme da se Srpstvo brani pu??kom,
Stante djeco u red

Fazila je bila meka svila prava vila, samo bez krila
Babo joj je trgovo ko??om od Visokog pa do Gora????a
U ku??i vazda osmjesi, baklava i puna tepsija
Imala je ??etiri brata, ??etiri vita jelena
Al' majka je suzna klanjala na prvi dan Bajrama

Babo je zborio mirno, kao stari had??ija
Mora se djeco braniti Bosna, na??a jedina
Zagleda se tad u brata brat,
Nema sumnje po??inje rat

Bila je no?? i bila je hladna smje??tena vje??ta zasjeda
Akciju su vodila ??etiri brata, ??etiri vita jelena
Odjeknu lelek klancima, prosu se krv rijekama
??ive uhvati??e par momaka
??ivog i brata Milana

Kontraofanziva kao ??to to biva bila je zestoka
Srpsku vojsku vodio je li??no pukovnik Slavko Lisica
No?? se okrenu naopako, nema vi??e ni svitanja
Po sru??enoj ??ar??iji lutao je Milan
Tra??e?? brata ro??ena
Al' umjesto brata ispod jorgovana stajala je lijepa Fazila

Ti ide?? sada samnom jasna su pravila
Tvoja bra??a dr??e moga brata
Slijedi razmjena
Ni??ta ti se ne??e desit ako bude?? pametna

Al' ljubav udari ??esto tamo gdje ne treba
I kad joj se ??ovjek najmanje nada
A kad ljubav udari strasno tu sti??e i nesre??a
I u plamenu sve obi??no strada

Pet dana je sjedila u uglu, kao pet stotina godina
Pet no??i od straha pet jutara bez dodira
??esti dan se u njima probudi luda be??tija
??esti dan, kao san, ljubav se rodila
Blagi dodir usnama, jebena je sudbina

Zar ti je mala Turkinja mozak popila
Zar ti ni??ta ne zna??e srpstvo i Sveti Nikola
Zar da ti brata na kolac nabiju, govorila je rodbina
Zar ne zna?? da je rat, ??e zivi?? ti
Ona ostaje samnom jeb'te se svi

I uzalud je stig'o haber da je spremna razmjena
Uzalud je babo slao novce
Vrati nam se jedina
Moja je ovdje zadnja, ja ne idem od Milana

Jer ljubav udari ??esto tamo gdje ne treba
I kad joj se ??ovjek najmanje nada
A kad ljubav udari strasno tu sti??e i nesre??a
I u plamenu sve obi??no strada

Sve do zime nisu izlazili iz svog malog brloga
Prokleti da su Milan i Fazila i od Boga i od naroda
Ka??u da ih je grijala neka ??avolja ljubav vatrena
Ka??u da je ta vrela ljubav jedne no??i ku??u zapalila
Gorio je stra??an plamen iznad bosanskih planina

A vojska tvrdi da tjela nisu nigdje na??ena
Neke babe su ih vidjele da lete poput an??ela
Primila ih je Amerika javio je novinar Reutera
Ali nije znao ta??no ko je dobio azil
Milan i Fazila il' Milana i Fazil

Jer ljubav udari ??esto tamo gdje ne treba
I kad joj se ??ovjek najmanje nada
A kad ljubav udari strastno tu sti??e i nesre??a
I u plamenu sve obi??no strada

Podno planina i orlovih krila on je pio potok s izvora

7,214 pregleda - tekst dodat