Storija tekst - Oliver Dragojevic

Storija

Dalmacijo, prica´ mi je dida
ka´ garbin si, ca kadene kida
i najlipja punta o´ bonace
kad triskadu gromi, topi, mace

Dalmacijo zelena, i gola
ca bila si, ka´ i tiramola
jer sva´ko te vuka´ i potiza´
a puntar se na bajunet diza´

Dalmaci evala ti bilo

Ref. oj sokole
Dalmacijo, sve ti cvalo
Dalmacijo, moj sokole
Dalmacijo, sve ti cvalo

Dalmacij caca je kaziva
da bila si ka´ leut od driva
ca stanja se kad navale bote
i budis se, ne das da te krote

Dalmacij ustale su kale
da pobignu od tuje stivale
a caca je, s mora tira´ zviri
i kleja se crvenoj bandiri

Dalmac evala ti bilo

Ref. ebi sada pivan
´armonikon tvojon sricu stiman
od oni´ san, ca se u te kunu
i budni su na tvome timunu

Dalmaci dok lanterne gore
o judima, i o tebi zbore
a stor´je o ton navik traju
s kolina se, na kolino saju

Dalmacijo evala ti bilo

Dalmacijo Dalmacijo

Storija VIDEO - Oliver Dragojevic

Popularni tekstovi