Bosanka Me Majka Rodi tekst - Nedzad Salkovic

Bosanka Me Majka Rodi

Bosanka me majka rodi
u brdima Bosne
zato pjevam i veselim
bosanke ponosne

Vesele su kad me cuju
pjesma kad se vije
jer za Bosnom i sevdahom
moje srce bije

Tamo mi je draga moja
samo o njoj snjevam
najsrecniji ja sam onda
kada za nju pjevam

Majku mi je odmjenila
i cedo rodila
dvore mi je ukrasila
zato mi je mila