Ne Se Facaj Done Donke Do Mene tekst - Makedonske Narodne Pesme

Ne Se Facaj Done Donke Do Mene

Ne se facaj Done
Donke do mene,
Srceto mi gori Donke
za tebe.

Ej , sto te zaljubiv,
Ej , pa te izgubiv.

Koga vojnik Done
Donke jas odev,
I oroto Done Donke
go vodev.

Ej , sto te zaljubiv,
Ej , pa te izgubiv.

Ni godina Done Donke
ne projde,
Za drugogo Done
Donke ti pojde.

Ej , sto te zaljubiv,
Ej , pa te izgubiv.

Ne Se Facaj Done Donke Do Mene VIDEO - Makedonske Narodne Pesme

Popularni tekstovi