Tamo Di San Davno Tija tekst - Lvky

Tamo Di San Davno Tija

Tamo di san davno tija
di san svoju jubav skrija
ka dite san se smija

Tamo, tamo di san se rodija
tamo dusa ova pripada

Tamo je more duboko
a sunce stoji visoko
tamo san sricu svoju snija ja
tamo ja bi tija
sanjat davni san

Di cu ja
nikog svoga niman
di cu sam
pun sam briga i problema

Pa molin moje vale
da me vrate tamo di san davno tija
da mogu sist' na skale
di je meni jednom rekla da mi pripada
jer tamo je sunce

I zato stalno mislin na to
kako odlazin do skoja
di ceka jubav moja
po tin zlacanin nitima
ona ceka da se vratin ja

Ceka me more duboko
a zvizde svitle previsoko

Tamo san sricu svoju snija ja
tamo ja bi i ja
sanjat davni san

Di cu ja
nikog svoga niman
di cu sam
pun sam briga i problema

Pa molin moje vale
da me vrate tamo di san davno tija
da mogu sist' na skale
di na kraju mi je rekla
da joj ne vajan

Jer tamo je sunce visoko
tamo je more duboko
ooooo, duboko

Tamo Di San Davno Tija VIDEO - Lvky

Popularni tekstovi