Arti tekst - Lvky

Arti

Dugo, dugo, do u noc
budan san bija

Jer, zna san za salpat' onu ribu
koju bi 'tija tribas imat´ arte
koje si sam ucinija
i nista ti drugo ne vaja

Arte ja san cinija
da bi tebe dobija
i veza san i' dobro
da nisan boje zna

Tko te ne bi capa
sa svin tin artima
a ne vridu arti
dok i' nisi nadija
a ziva je jeska najboja

Rano jutros san se diga
bija je mrak

I posa na najboju san postu
sta san je zna
jer, ima san arte
koje san sam ucinija
i zivu san jesku nadija

Arti posli u more
arti, nisi kraj mene
a baci san i' dobro
da nisan boje zna

I tko te ne bi capa
sa svin tin artima
di su pusti arti
koje san ucinija
i za zivu jesku
samog sebe nadija

Arti VIDEO - Lvky

Popularni tekstovi