Domaći i strani izvodjači "O"

U kolekciji se nalazi ukupno 1070 izvodjača sa početnim slovom "O", 100 domaćih i 971 stranih.