Kuca Nase Pisme (feat. Tedi Spalato I Klapa Sveti Juraj)

Goran Karan

Dugo zivi kuca ova
dida moj je gradija
s malo soldi, s puno snova
zuj po zuj, i dan po dan

Lipo stari njezin kamen
Bog ga blagoslovija
tu i vrime digod stane
takva je Dalmacija

Ref. je kuca nase pisme
ovo je dom mog imena
ovdi su dvori moje majke
tu me je na svit donila

Ovo je kuca nase pisme
i loza naseg simena
ovo je misto puno srice
ovdi san sinu ime da

Dugo zivi kuca ova
svaki zid bi pricat´ zna
naresla je priko krova
smokva moga ditinstva

Iz kuzine vonja salsa
mater kuva za sve nas
u konobi nima falsa
takva je Dalmacija

Ref. zivi kuca ova
i nek´ cvita u njoj sve
cuvajte je, dico moja
kad na vama ostane

Ref. < je misto puno srice
takva je Dalmacija

Neka zivi kuca ova
nase ime, nasa loza

Dalmacija

974 pregleda - tekst dodat