Dobre Vibracije tekst - Film

Dobre Vibracije

Kad bih bio radio antena
slao bih valove
s' vrha sljemena
Na sve strane ove zemlje
ludi ritam neka krene
neka struje melodije
za ljubav generacije
Ref.
Dobre vibracije
Kad bih bio Studio B
slao bih samo
dobre vibracije
Na sve strane ove zemlje
ludi ritam neka krene
neka struje melodije
za zaljubljene nacije
Ref.
Na sve strane ove zemlje
ludi ritam neka krene
neka struje melodije
nada generacije
Ref.