Edo Maajka - Mtv

Mtv tekst

PRED KAZINO PARKIRAM 2 BEMVLIJA SEFAREMI ODMA PORED MAFIJA ZLATNE SU NA
CIPELE95 KARATA BANDA JE STRADALA ZBOG BRUSEVA I GA??ICA PI??KE OKO NAS SVE TOP
MODELI OTI??LI NA JAHU JA EDO JA KELI DA LI SMIJE DA SVRATI NELI DOLAZI SA
JASTINOM, ASAJEM I ??EKIM JASTIN JE DOFURO TREBE IZ
SPOTOVA................ />PIJ JEDI GUTAJ J*** BUDI TI EMTIVI ,??DERI ??MR??I DUVAJ KUR??I BUDI TI AREMBI DA
NAM MO??E?? PJEVATI SVOJ GLAS POKAZATI PI??KE ??E?? SPA??AVATI OOOO KAKVA FACA
SI.....................

5,219 pregleda - tekst dodat