Stakleni Hotel

Divlje Jagode

Ref.
U stakleni hotel
stizem na pola puta
u stakleni hotel
nakon dzombasta puta

Dremljivi portir pita
pita za ime
da li mu reci od koje
koje sam sorte

Ref. takleni hotel
stizem bez imena
s dobrom namjerom
bit cu prijatelj svima

Glazba limena
nije za mene
glazba limena nije
nije za mene

Ref. 2x

Glazba limena nije
nije za mene

Ref. 2x

602 pregleda - tekst dodat