Telefonijada tekst - Decije Pesme

Telefonijada

Na sirokom carskom drumu
sto preseca prasumu
sreli su se beli slon
i jedan crni telefon
"Halo", rece beli slon
"halo", rece telefon
"ko je", pita beli slon
"ko je", pita telefon
i tako u beskrajon
"Ko je", pita beli slon
"ko je", pita telefon
"ja sam", kaze beli slon
"ja sam", kaze telefon
i tako u beskrajon
Ni komandir sumske straze
nije znao da mi kaze
da l' slon telefonira
il' telefon slonira

Telefonijada VIDEO - Decije Pesme

Popularni tekstovi